De Windvaan

Ledenmagazine voor de coöperatieve vereniging De Windvogel

Opdrachtgever:
Coöperatieve Vereniging De Windvogel

Omvang:
24

Formaat:
210 x 260 mm

Fotografie:
Rogier Bosch

Werkzaamheden:
Ontwerp, opmaak & productiebegeleiding

Vanzelfsprekend is De Windvaan gedrukt op 100% gerecycled papier met milieuvriendelijke inkt op plantenbasis door een drukkerij die grotendeels door zonnecollectoren in zijn stroombehoefte voorziet. De verpakkingsfolie is BioBased (suikerriet) en volledig afbreekbaar.
Op verzoek van het bestuur hebben de pagina's in De WindVaan over de Coöperatie De Windvogel een aparte sectie gekregen met een eigen lay-out inclusief het logo en de oorspronkelijke huisstijlkleuren.
Voor de headings, streamers en tussenkopjes is gekozen voor het geometrische lettertype ‘Caros’ tegenover een goed leesbaar, schreven lettertype ‘IBM Plex Serif’ dat is geïnspireerd door het lettertype Bodoni en Janson. Voor inzet en diapositieve teksten is uitgeweken naar de ‘IBM Plex Sans’, de schreefloze versie.