Stichting Vrienden Van Nelle Fabriek

De bevordering, ondersteuning en promotie van het architectonische icoon van Rotterdam

Het nieuwe logo voor de Stichting Vrienden Van Nellefabriek is een organisch gevolg op het reeds in 2000 door Tjasker Design ontwikkelde logo voor de Van Nelle Ontwerpfabriek bij de start van de hertontwikkeling. Dit nieuwe logo is gebaseerd op de markante paddenstoel kolommen in de fabriek, die zowel de ondersteunende dragers, de balans als het middelpunt symboliseren.
Eric Gude, Directeur
Voor de typografie hebben we gebruik gemaakt van de originele letterschetsen van het architectenbureau J.A. Brinkman & L.C. van der Vlugt uit 1927.
Belangrijk bij de opdrachtverstrekking was onze wens om een helder verschil tussen de economisch gerichte Van Nelle Ontwerpfabriek en de nieuwe sociaal maatschappelijke & cultuurhistorische Stichting tot uitdrukking te brengen in het ontwerp. Dit is naar onze mening op een zeer doeltreffende wijze door Tjasker Design tot stand gebracht, waarvoor onze zeer grote erkentelijkheid en dank.
Eric Gude, Directeur