Waar de bommen vielen

Wandelgids geallieerde bombardementen op Amsterdam-Noord

Opdrachtgever:
Historisch Centrum Amsterdam-Noord

Omvang:
36 pagina's

Formaat:
210 x 148 mm

Werkzaamheden:
ontwerp, lay-out, cartografie & productie

Het lettertype 'Fedra sans' is uitermate geschikt voor zowel headings als bodytekst. Loopt niet breed uit, elegant van karakter en goed leesbaar, ook in relatief kleine corpsen